Activiteiten

Ieder jaar organiseert Natuurvereniging Geaflecht verschillende activiteiten zoals excursies, werkdagen en bijeenkomsten. Op de werkdagen worden klussen onder handen genomen in bos- of heideterreinen die ten goede komen aan de leefomstandigheden van o.a amfibieën en reptielen zoals het verwijderen van houtopslag etc. De objecten bevinden zich doorgaans in Zuidoost Fryslân. Landschapsbeheer Fryslân levert het voor de werkzaamheden benodigde gereedschap. De lunch dient zelf te worden meegebracht maar voor soep wordt gezorgd. Degene die mee wil doen wordt aangeraden om van te voren te checken of de werkdag al dan niet doorgaat in verband met het weer of door onvoorziene omstandigheden. Het dragen van waterbestendig schoeisel wordt aanbevolen.

 

Zaterdag 6 oktober 2018

Trekvogeltelling

Vogels tellen met Natuurvereniging Geaflecht en vogelringstation Menork Op zaterdag 6 oktober kunt u samen met deskundige leden
van vogelringstation Menork en natuurvereniging Geaflecht vogels waarnemen en tellen. U doet dit dan samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreid over ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is, tellen vogelkenners alle verschillende soorten en hun aantallen. Wij doen dit vanaf de polderdijk aan de Schipsloot in het gebied Venebuurt, met een ruim uitzicht op de Hege Geasten en de Bouwerspolder, waar ook veel vogels te zien zijn, als de trek door weersomstandigheden zou tegenvallen. Dus altijd de moeite waard om eens mee te maken. Te meer daar er ook trekvogels geringd zullen worden, als de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn. Een bijzondere gelegenheid om trekvogels eens van dichtbij te kunnen zien. Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan dit evenement, verspreid over 38 Europese landen. Aan het einde van middag verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk jaar worden tienduizenden vogels gezien, met in sommige jaren aantallen van meer dan 600.000, verdeeld over meer dan 200 verschillende vogelsoorten. De hoeveelheid trekvogels is daarbij sterk afhankelijk van het weer. Bent u geÔnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat of zelfs meetellen? Dan bent u op 6 oktober van 8 uur tot 12 uur van harte uitgenodigd ons te bezoeken in de Venebuurt.

Om bij deze plek te komen, dient u in Terwispel de reed Kolderveen (aan de noordzijde van de Nieuwe Vaart) te volgen, tot net over de flapbrug, daar ziet u aan de rechterhand op de polderdijk
de tellers wel staan. U kunt hier geen auto parkeren, die dient u achter te laten aan het begin van de onverharde weg, vandaar is het nog ongeveer 500 meter lopen. Beter is het om met de
fiets te komen. Laarzen en een goede verrekijker zijn aan te bevelen.

Plaats:Venebuurt bij Terwispel (bereikbaarheid zie alinea hierboven)

Tijdstip: 08.00 - 12.00 uur

Datum: 6 oktober 2018

kosten: geen kosten

Organisatie: Geaflecht en Menork
Dinsdag 9 oktober 2018

De wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer

Wellicht was ďduistereĒ wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan wij ons verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan ik daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vondsten bij. Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen gaan we voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezoeken. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan paddenstoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Behalve paddenstoelen die samenwerken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout opruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze brengen we een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten. Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsendoder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwammen zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vormen en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die enkele dagen na de lezing wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden.

Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 9 oktober 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Zondag 21 oktober 2018

Paddenstoelenexcursie

Paddenstoelenexcursie op 21 oktober naar het Diaconieveen.

Op zondagmorgen 21 oktober gaan we eens kijken naar de paddenstoelen in het Diaconieveen. Op het moment dat ik dit zit te schrijven lijkt het er ernstig op dat er dit jaar weinig paddenstoelen zullen zijn, het is tegen de 30 graden en het is overal gort en gort droog. Maar wie weet valt er de komende tijd nog enige regen van betekenis, zodat de grote droogte alsnog gaat verdwijnen.

Het Diaconieveen ligt in de gemeente Ooststellingwerf boven Nijeberkoop en is een pingo ruÔne waar in het verleden turf werd gegraven. Hierdoor is er een landschappelijk mooi gelegen plassen gebied ontstaan, met rondom een wandelpad. Deze plassen worden door middel van regenwater van water voorzien. In het terrein staan vele bomen van voornamelijk Grove dennen, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hulst en enige Berken. Deze grote verscheidenheid aan soorten bomen levert veelal vele soorten paddenstoelen op. Mocht er rondom de plas weinig of niets te vinden zijn dan kunnen we in het naast gelegen bos ons geluk ook nog gaan beproeven.

We vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Skans in Gorredijk, rond 10.00 uur gaan we dan aan onze wandeling beginnen in het Diaconieveen. We kunnen daar parkeren op het parkeerterreintje aan de Alberdalaan, vermoedelijk bij jullie allen bekend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid daarheen reizen. We hopen op een mooie excursie met veel paddenstoelen.

Plaats: Diaconieveen

Tijdstip: 10.00 uur (vertrek v.a. de Skans Gorredijk 9.30 uur)

Datum: 21 oktober 2018

Kosten: niet leden  4 euro, leden 2 euro. Organisatie: de Geaflecht, Gorredijk 
Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Een vooraf uitgezette wandeltocht in ťťn van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Sk‚ns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 Š 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glŁhwein om weer op krachten huiswaarts te keren.