Activiteiten

Ieder jaar organiseert Natuurvereniging Geaflecht verschillende activiteiten zoals excursies, werkdagen en bijeenkomsten. Op de werkdagen worden klussen onder handen genomen in bos- of heideterreinen die ten goede komen aan de leefomstandigheden van o.a amfibieën en reptielen zoals het verwijderen van houtopslag etc. De objecten bevinden zich doorgaans in Zuidoost Fryslân. Landschapsbeheer Fryslân levert het voor de werkzaamheden benodigde gereedschap. De lunch dient zelf te worden meegebracht maar voor soep wordt gezorgd. Degene die mee wil doen wordt aangeraden om van te voren te checken of de werkdag al dan niet doorgaat in verband met het weer of door onvoorziene omstandigheden. Het dragen van waterbestendig schoeisel wordt aanbevolen.

 

Zondag 3 juni 2018

OrchideeŽnexcursie in Stuttebosch Oldeberkoop.

Natuurvereniging De Geaflecht uit Gorredijk stelt u op zondag 3 juni in de gelegenheid, om onder de deskundige leiding van Dhr. Geert Lantinga uit Wolvega kennis te maken met het gevarieerde natuurterrein het Stuttebosch bij Oldeberkoop.

Ten eerst gaat het om de orchideeŽn, haast iedereen heeft er wel wat mee, het zijn sierlijke, elegante en uitbundige bloemen. Dat uitbundige valt bij onze inheemse orchideeŽn wel wat mee, vergeleken bij hun tropische soortgenoten. Maar toch, als je diep genoeg in de bloemen kijkt, zie je een prachtig patroon, de bloemen zijn alleen kleiner.

Maar er is nog meer te zien, het is een afwisselend gebied, met resten van het oude Stuttebosch, veel naaldhout, maar ook eiken en de in 2002 aangelegde of vergrote andere landschapselementen. Zo lag er altijd al een klein maar goed ontwikkeld blauwgraslandje, wat in 2002 vergroot werd en de daaropvolgende jaren een explosie van orchideeŽn en andere zeldzame soorten liet zien, zo werd behalve de Gevlekte en de Brede Orchis de Hazezegge, Kantig Hertshooi, Holpijp, Stekelbrem, Heidekartelblad, Kale Jonker, Spaanse Ruiter en Hennegras gevonden.

Toch ging niet alles naar wens, zo staat in een rapport van de Vlinderstichting uit 2007, dat het gentiaanblauwtje uit het aangrenzende schraallandje verdwenen is, omdat de oppervlakte te klein en de verbinding met andere gebieden te matig was, terwijl er wel voldoende gentianen en waardmieren waren. Jammer genoeg een bekend probleem voor kleine, geÔsoleerde en daarom vaak niet levensvatbare populaties.

De grote verscheidenheid tussen de verschillende gedeelten van het terrein leidt ook tot veel plantensoorten, gezien zijn naast de bovengenoemde soorten o.a.: Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Blauwe Zegge, Sterzegge, Blauwe Knoop, Blonde Zegge, Borstelgras, Moerasviooltje, Ronde Zonnedauw, Kleine Zonnedauw, Bruin Snavelbies, Veelstengelige Waterbies, Geoord Veenmos, Pilvaren, Klein Glidkruid, Kranswieren, etc.

Van het vennetje in het blauwgrasland leidt een weer uitgegraven, vroeger in de keileem uitgeslepen zijbeekje van de Linde naar een weer uitgegraven meander, dat maakt dit terrein ook landschappelijk aantrekkelijk, niet alleen voor ons, ook voor de libellen, zo werden aangetroffen: Viervlek, Rode Heidelibel, Watersnuffel en Azuurwaterjuffer.

Hoewel de planten bij deze excursie de hoofdmoot vormen, worden er ook wel dieren aangetroffen: o.a. Moerassprinkhaan, Boompieper, Putter, Rietgors, Fitis, Zanglijster, St Jansvlinder en niet te vergeten: buizerd en havik broeden er ook.

Ondertussen zijn we 16 jaar verder na de ingreep en is het interessant of de uitbundige rijkdom van de eerste jaren stand gehouden heeft, of dat het terrein toch teveel uitgedroogd en verzuurd is.

Start: 9.30 uur bij de Sk‚ns om met elkaar te kunnen rijden i.v.m. het milieu of 10.00 uur bij parkeerplaats bij de Bekhofbrug tussen Olderberkoop en Boekelte

Duur excursie: 10 Ė 12 uur.

Kosten: leden Ä 2,=, niet-leden Ä 4,=, als ze lid worden gratis!

Aanbevolen: Laarzens i.v.m. natte gedeelten
Dinsdag 9 oktober 2018

De wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer

Wellicht was ďduistereĒ wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan wij ons verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan ik daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vondsten bij. Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen gaan we voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezoeken. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan paddenstoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Behalve paddenstoelen die samenwerken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout opruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze brengen we een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten. Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsendoder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwammen zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vormen en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die enkele dagen na de lezing wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden.

Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 9 oktober 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Een vooraf uitgezette wandeltocht in ťťn van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Sk‚ns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 Š 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glŁhwein om weer op krachten huiswaarts te keren.