Activiteiten

Ieder jaar organiseert Natuurvereniging Geaflecht verschillende activiteiten zoals excursies, werkdagen en bijeenkomsten. Op de werkdagen worden klussen onder handen genomen in bos- of heideterreinen die ten goede komen aan de leefomstandigheden van o.a amfibieën en reptielen zoals het verwijderen van houtopslag etc. De objecten bevinden zich doorgaans in Zuidoost Fryslân. Landschapsbeheer Fryslân levert het voor de werkzaamheden benodigde gereedschap. De lunch dient zelf te worden meegebracht maar voor soep wordt gezorgd. Degene die mee wil doen wordt aangeraden om van te voren te checken of de werkdag al dan niet doorgaat in verband met het weer of door onvoorziene omstandigheden. Het dragen van waterbestendig schoeisel wordt aanbevolen.

 

Dinsdagavond 7 november 2017 om 20.00 uur in de Sk‚ns te Gorredijk

Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland verzorgt presentatie

BEDREIGDE VOGELS

Een aantal vogelsoorten, waaronder akker- en weidevogels lijken in een vrije val terecht gekomen te zijn. Hun aantallen kelderen in ijzingwekkende vaart naar beneden. Dit is voor een belangrijke gedeelte te danken aan ons veranderende landschap, het geÔntensiveerde boerenbedrijf en opstuwende economie. Ook op internationaal gebied hebben tal van soorten het moeilijk. Al sinds 1899 zet Vogelbescherming zich in voor vogels en hun leefgebieden. In de afgelopen decennia zijn er tal van successen geboekt. Een realistische kijk op vogelontwikkelingen met een positief einde.

Na de pauze.

HET NOORDELIJK GEVOEL

Hans en Nell Peeters stappen aan boord van de Ortelius en voeren van Hansweert in Zeeland naar Spitsbergen. Een zeetocht van ruim 3500 kilometer, die ruim 12 dagen duurt. Onderweg gaan ze aan land in Schotland om reusachtige zeevogelkolonies te bezoeken met ontelbare drieteenmeeuwen en zeekoeten. Een dag later doen ze Fair Isle (Shetland eilanden) aan en begeven zich tussen de papegaaiduikers. Dezelfde avond hebben ze op Mousa (Shetlands) een ontmoeting met honderden stormvogeltjes. Verderop naar het noorden zetten ze voet aan land op Jan Mayen. Inmiddels hebben ze de poolcirkel gepasseerd en zetten koers richting Groenland om er het pakijs op te zoeken. Vanaf nu is het speuren naar ijsberen en walrussen. Na een hevige storm bereiken ze uiteindelijk Spitsbergen. Daar raken ze diep onder de indruk van de uitgestrekte, serene natuur. Hier schijnt de zon 24 uur per dag.

Het vogelleven is er indrukwekkend en overweldigend. De meeste vogels zijn absoluut niet schuw, omdat ze nauwelijks mensen gewend zijn. Eiders broeden er zo ongeveer op je schoenen en kleurrijke koningseiders zitten op armlengte. Kleine jagers komen nieuwsgierig naderbij en kleine alken worden niet voor niets de pinguÔns van het noorden genoemd. Nog maar niet te spreken over baltsende rosse franjepoten, rovende grote burgemeesters en sneeuwhoenders onder

DE SPREKER

Hans Peeters kijkt vanaf zijn tiende jaar naar vogels en noemt zichzelf een Ďbeetje vogelgekí. Hij kan zich geen dag zonder vogels voorstellen en dat hoeft ook niet. Al meer dan een kwart eeuw werkt hij bij Vogelbescherming Nederland en is hoofdredacteur van het tijdschrift VOGELS. Tijdens zijn lezingen heeft hij aandacht voor de gehele natuur met een nadruk op vogels.

Peeters heeft een aantal boeken geschreven en honderden artikelen gepubliceerd over vogels en natuur.